LAKS FRÅ SOLUND

Ei dynamisk og spanande næring med vilje til å skape verdiar for lokalsamfunnet.