Åpenhetsloven

Åpenhetsloven av 01.07.2022 skal fremje verksemder si respekt for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og levering av tenester.

Sulefisk er omfatta av Åpenhetsloven etter § 3 bokstav a nr 1 og 2. og er såleis forplikta til å kartlegge leverandørkjeda si med omsyn til mellom anna menneskerettar og anstendige arbeidsforhold. Vi skal utføre aktsomhetsvurderinger (due diligence) i tråd med OECD sine retningslinjer for fleirnasjonale selskap.

PDF: Redegjørelse Åpenhetsloven 2023
(Rapport vedtatt i styresak 14/23, Sulefisk Holding AS 29.08.2023

Kontakt oss