Global GAP

GLOBAL G.A.P standardane er utvikla med hjelp av representantar frå heile verdikjeda. For å imøtekomme krava om trygg mat og miljø, berekraft og velferd både for menneske og dyr må produsentane kunne vise dokumentasjon frå heile produksjonsprosessen. GLOBAL G.A.P Akvakultur er standarden for produksjon av oppdrettsfisk. Den omfattar produksjonsprosessen frå rognstadiet og fram til avliving.

Følgjande hovedområder vert spesielt vektlagt i standarden:

  • Matvaresikkerhet
  • Miljøbeskyttelse
  • Helse, sikkerhet og velferd for tilsette
  • Dyrevelferd

Sulefisk AS er Global GAP sertifisert og vert årleg revidert av akkreditert tredjepart i forhold til Global GAP standarden.

GGN Sulefisk: 4059883854565
Global GAP sertifikatet vårt kan du hente her.