Rapport grøn konsesjon SF-SU 38

Sulefisk AS fekk i 2014 tildelt løyve SF-SU 38. Konsesjonen vart tildelt i gruppe C ved tildeling av grøne konsesjonar.

Drift av konsesjonen vart tildelt med følgjande vilkår:

  • Produksjon i lukket flytende anlegg fram til fisken veier minst 1 kg
  • Bruk av luseskjørt ved produksjon i åpent anlegg
  • Bruk av fisk med økt motstandsdyktighet mot lus

Rapport grøn konsesjon SF-SU 38 – 2020

Rapport grøn konsesjon SF-SU 38 – 2018

Rapport grøn konsesjon SF-SU 38 – 2017

I denne rapporten kan du finne data, erfaringar, samt evaluering av ulike tiltak Sulefisk har gjort i samband med grøn konsesjon og vår fyrste produksjon i Ecomerden.
Rapporten er også sendt Fiskeridirektoratet.

Ei næring i rask teknologisk utvikling

Oppdrettsnæringa og forskarmiljø jobbar i dag tett saman for å finne nye teknologiske og berekraftige metodar for å betre drifta.

Ecomerden

Stingray si nettside: http://www.stingray.no
Firda.no: Laserkrig mot lusa

Stingray: Optisk avlusing

Stingray si nettside: http://www.stingray.no
Firda.no: Laserkrig mot lusa