1

Fureholmen S – 11736

2

Juvika – 29656

3

Kråkenes – 11719

4

Kvernehusvika – 11714

5

Bukkeholmen – 11721

Fureholmen S

Kråkenes

Kvernehusvika

Bukkholmen

Sulefisk har i dag fem konsesjonar fordelt på fire aktive lokalitetar.

Forbodssone

RUNDT OPPDRETTSANLEGG ER DET EI SONE PÅ 100 METER KOR DET IKKJE ER LOV Å FISKE, OG SOM GJELD BÅDE FOR FRITIDS- OG YRKESFISKARAR. FISKEFORBODET GJELD FRÅ ANLEGGET SINE YTTER- PUNKT SOM ER MARKERT MED BØYER